تحقیق آشنايي با سيستم‌ هاي اطلاعات

در این تحقیق، آشنايي با سيستم ‌هاي اطلاعات مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می کنید، اشاره شده است: 1- تعريف سيستم‌ هاي اطلاعات سيستم اطلاعات عبارت است از يك سيستم كامل طراحي شده برايتحقیق آشنايي با سيستم‌ هاي اطلاعات|34011725|pbi|آشنايي با سيستم‌هاي اطلاعات,سيستم‌هاي اطلاعات,مقاله آشنايي با سيستم‌هاي اطلاعات, سيستم‌ اطلاعات,سيستم‌ اطلاعات مدیریت, تحقیق مدیریت آشنايي با سيستم‌هاي اطلاعات,مدیریت اطلاعات
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان تحقیق آشنايي با سيستم‌ هاي اطلاعات آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در این تحقیق، آشنايي با سيستم ‌هاي اطلاعات مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می کنید، اشاره شده است:

1- تعريف سيستم‌ هاي اطلاعات

سيستم اطلاعات عبارت است از يك سيستم كامل طراحي شده براي توليد، جمع ‌آوري، سازماندهي، ذخيره، بازيابي و اشاعه اطلاعات در يك مؤسسه، سازمان يا هر حوزه تعريف شده ديگر از جامعه.

سيستم اطلاعات سازماني يك سيستم اطلاعات براي كار بر روي اطلاعاتي است كه به خود سازمان مربوط مي‌شوند. اگر سازماني كار توليد، جمع‌ آوري و اشاعه اطلاعات آماري جمعيت كشور را به عهده دارد و براي اين وظيفه، از يك سيستم‌ اطلاعات استفاده مي‌كند. اين سيستم اطلاعات، يك سيستم اطلاعات سازماني نيست، اما سيستم اطلاعات نيروي انساني يا سيستم حسابداري اين سازمان از جمله سيستم‌ هاي اطلاعات سازماني آن محسوب مي ‌شوند.

سيستم‌ هاي اطلاعات سازماني براي سه مورد انجام عمليات، كنترل عمليات و تصميم ‌گيري در سازمان ها استفاده مي‌ شوند. سيستم ‌هاي اطلاعات سازماني مي‌ توانند به صورت دستي يا كامپيوتري يا تركيبي از دستي و كامپيوتري اجرا شوند.

2- انواع معمول سيستم ‌هاي اطلاعات سازماني عبارت اند از:

سيستم‌ پردازش مبادلات: سيستم‌ هاي اطلاعات سازماني كه از طريق تعريف فرآيندها و رويه‌ ها و پردازش اطلاعات، انجام و كنترل عمليات سازمان را به عهده مي‌گيرند. سيستم‌ هاي انبارداري، كارگزيني، حسابداري، تداركات، مديريت قراردادها، فروش، كنترل موجودي، اموال، پشنهادات داخلي، مديريت نظرات مشتريان، آموزش و . . . سيستم ‌هاي پردازش عمليات هستند.

این فایل شامل صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت word در اختیار شما قرار می گیرد.

فایل قابل ویرایش است.

تعداد صفحات: 5