تحقیق نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید

در این فایل تحقیق، مدیریت تولید مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می کنید، اشاره شده است: نقش مدیریت در مصرف یكی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصولات در چرخه تولتحقیق نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید|34011709|pbi|مدیریت تولید,مدیریت مصرف,نقش مدیریت مصرف در مدیریت تولید,دانلود مقاله مدیریت تولید ,تحقیق در مورد مدیریت تولید , تحقیق مدیریت مدیریت تولید ,تحقیق مدیریت تولید اب با فرمت word
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان تحقیق نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در این فایل تحقیق، مدیریت تولید مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می کنید، اشاره شده است:

نقش مدیریت در مصرف یكی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصولات در چرخه تولید یا از بین می رود یا به حساب نمی آید، به همین منظور در این مقاله به بررسی مدیریت تولید آب و مصرف آن پرداخته شده است. اگرچه بیش از دو سوم سطح كره زمین را آب فرا گرفته است، اما براساس برآوردهای موجود، تنها ۵/۲ درصد از منابع آبی جهان، آب شیرین است و در مجموع، كمتر از یك درصد از كل منابع آب جهان در اختیار جوامع بشری قرار دارد و مابقی آب های شیرین به صورت یخچال های قطبی و یا منابع آبی بسیار عمیق هستند كه دست یابی به آن ها اقتصادی نیست، منابع آبی اگرچه تجدید پذیر هستند ولیكن حجم آن ها ثابت بوده و در مقابل تقاضای بشری برای آن رو به افزایش است. به گونه ای كه طی ۱۰۰ سال اخیر، تقاضای جهانی برای آب بیش از شش برابر شده است، در صورتی كه جمعیت سه برابر شده است. بدین ترتیب سرانه آبی برای مردم جهان رو به كاهش است، لذا امروزه حفظ و صیانت از منابع آبی و بهره برداری بهینه و اقتصادی و عادلانه آب یك مسأله جهانی است و به همین جهت است كه در قرن بیست و یكم آب به عنوان یك چالش فراگیر بشری در اجلاس های بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و تأكید جامعه جهانی این است كه كلیه دولت ها و ملت ها به مقوله آب به عنوان «كلید توسعه» توجه كنند. ایران با متوسط بارندگی ۲۷۰ میلی متر در سال (یك سوم میانگین جهانی) یكی از مناطق خشك و نیمه خشك جهان شناخته می شود. حجم كل بارندگی در كشور ۴۱۶ بیلیون مترمكعب در سال می باشد كه ۱۱۷ بیلیون متر مكعب آن به صورت بالقوه به شكل آب سطحی و آب زیرزمینی قابل استفاده است و ۱۳ بیلیون مترمكعب آب سطحی كه از مرزها به داخل كشور جریان دارد این رقم به ۱۳۰ بیلیون مترمكعب می رسد كه با اضافه كردن آب های بازیافت شده، حجم نهایی منابع به ۱۵۹ بیلیون مترمكعب می رسد و مابقی نزولات از طرفی افزایش جمعیت طی ۴۰ سال اخیر موجب كاهش سرانه منابع آبی تجدید شونده كشور از ۷هزار مترمكعب به ۲ هزار مترمكعب درسال های اخیر رسیده است و پیش بینی می شود با ادامه روند رشد جمعیت سرانه منابع آبی ایران در بیست سال آتی به یك هزار و ۳۰۰ مترمكعب كاهش یابد كه نشانگر ورود كشور به شرایط تنش آبی است.

این فایل شامل صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت word در اختیار شما قرار می گیرد.

فایل قابل ویرایش است.

تعداد صفحات: 63